Objednávky

Z FaktuRoBot
Přejít na: navigace, hledání
Objednavka.png

Objednávky definují pravidla a obsah automatické fakturace.


Položky k vyplnění

Odběratel

Odběratel - Informace o odběrateli


Číslo (odb.) - Číslo přijaté objednávky Odběratele. Uvádí se na faktuře.


Popis - Stručný popis objednávky. Použije se v odeslaných e-mailech s fakturou.


Poznámky - Interní poznámky k objednávce.


Vlastnosti objednávky

Platí od - začátek platnosti objednávky


Platí do - konec platnosti objednávky. Po tomto datu nebudou vystavovány automatické faktury.


První fakturace - den, kdy bude vystavena první automatická faktura. Další faktury budou vystavovány vždy v tento kalendářní den v následujících periodách.

Pokud je to poslední den v měsíci, budou i další fakturace probíhat vždy poslední den měsíce. Datum vystavení se tedy může pohybovat v rozmezí 28.-31. dne v měsíci.


Typ faktury - Proforma nebo Daňový doklad

  • Proforma faktura je v podstatě výzva k platbě. Obsahuje stejné položky jako Daňový doklad, ale nemusí se zaúčtovat. Po její úhradě bude vystavena Faktura - Daňový doklad se stejným obsahem.
  • Daňový doklad - standardní Faktura - Daňový doklad.


Fakturační perioda - Určuje jak často se bude fakturovat. Periody jsou týden, měsíc, čtvrtletí, půlrok a rok.


Uplynulé období - Faktura bude vystavena zpětně, za již uzavřené období.


Datum do faktury - Zobrazí datum v položce faktury, kdy byla individuální dodávka provedena.


Schvalování faktur - Před vygenerováním automatické faktury budete několik dnů předem vyzváni k jejímu schválení. Můžete tak například zkontrolovat platnost objednávky nebo doplnit Individuální dodávky k dané objednávce. Počet dnů se definuje v Nastavení uživatele


Zasílat kopie faktur - Každou odeslanou fakturu zašle také na váš e-mail


Text v úvodu faktury - Můžete doplnit libovolný text před položkami faktury. Tento text může být doplněn o Automatický text.


Text v zápatí faktury - Můžete doplnit libovolný text za položkami faktury.


Obchodní podmínky na faktuře - Můžete nahradit Výchozí obchodní podmínky vlastním textem.


Doplňující text do e-mailu s fakturou - Můžete uvést doplňující informace do odesílaných e-mailů

Položky objednávky

Název - Pojmenování fakturované položky

Popis - Doplňující informace k položce. Mohou být doplněny o Automatický text %PERIOD% obsahující fakturační období.

Množství - počet jednotek

Jednotka - jednotka

Cena - cena za jednotku

DPH - sazba DPH

Pořadí - Umožňuje upravit pořadí položek na faktuře

Odstranit? - pokud potřebujete již zapsanou položku objednávky smazat, zakrtněte toto políčko a uložte objednávku