Nastavení

Z FaktuRoBot
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení uživatele

V částech Firma, Kontakt a Obchodní údaje, Obrázky uveďte pokud možno všechny pžadované údaje o vás. Nezapomeňte správně uvést zda jste nebo nejste Plátce DPH.


Fakturace

Upozornění na fakturaci - Uveďte počet dnů před fakturací, kdy požadujete zaslání upozornění na fakturaci. Pokud uvedete 0 bude toto upozorňování vypnuto.

Žádost o schválení fakturace - Uveďte počet dnů před fakturací, kdy požadujete zaslání výzvy ke shválení faktury. Pokud uvedete 0 bude toto upozorňování vypnuto.

Splatnost faktur - počet dnů splatnosti

Texty na faktuře:

Tyto texty je možné upravit také v objednávce (idividuálně pro každou objednávku)

  • Text v úvodu faktury - Zde můžete definovat libovolný text před položkami faktury. Tento text může být doplněn o Automatický text.
  • Text v zápatí faktury - Můžete doplnit libovolný text za položkami faktury.
  • Obchodní podmínky na faktuře - Můžete nahradit Výchozí obchodní podmínky vlastním textem.

Text na konci e-mailu s fakturou - doplňující informace do e-mailu

Interval upomínky - po splatnosti a vždy po uplynutí tohoto počtu dnů (a jeho násobků) bude odeslána upomínka odběrateli

Max.počet upomínek - maximální počet odeslaných upomínek

Upozornění na neplatiče - upozorní vás, že faktura nebyla doposud uhrazena


Platby

Poděkování za platbu - po uhrazení faktury odešle odběrateli e-mail s poděkováním za platbu

Interval upomínky - interval ve dnech, kdy se budou odesílat upomínky

Max.počet upomínek - po dovršení tohoto počtu přestane upomínky zasílat

Upozornění na neplatiče - po uplynutí tohoto počtu dnů zašle upozornění na váš e-mail


Daně

Paušální výdaje - pokud v daňovém přiznání uplatňujete paušální výdaje, uveďte procento jejich výše

Daň z příjmů - uveďte procento předpokládané výše daně na konci roku


Nastavení SMTP

Uveďte všechny požadované údaje.

Odesílatel může být pouze e-mailová adresa nebo ve tvaru např.

Fakturace E TRONIC <fakturace@etronic.cz>

Pro ověření správnosti nastavení uložte tlačítkem Uložit a pokračovat v úpravách a stiskněte tlačítko Odeslat testomací e-mail. Na adresu E-mail pro fakturaci uvedenou v sekci Kontakt by vám měl přijít ověřovací e-mail.

Pokud údaje o nastavení SMTP nevyplníte, budou e-maily odcházet z adresy ...@fakturoid.eu

Bankovní API

API - vyberte typ API

a vyplňte požadované údaje Account ID a Token

Číselné řady

  • Pro každý typ faktury (Proforma/Daňový doklad) musí být definován tvar číselné řady.
  • Číselné řady se zakládají pro každý kalendářní rok.
  • Nastavení tvaru číselné řady se provádí zpravidla jednou, před vystavením první faktury. Systém autmaticky zakládá nové číselné řady při vystavení první faktury v novém roce. Tvar nové číselné řady převezme z předchozího roku.

Definice tvaru číselné řady

Rok - aktuální rok

Typ dokladu - Proforma nebo Daňový doklad

Počítadlo - Aktuální pořadové číslo budoucí faktury

Vzor číselné řady - Zde můžete definovat tvar čísla faktury.

Klíčová slova pro rok (rr) a pořadové číslo (pppp) budou nahrazeny aktuální hodnotou.

Rok může být definován dvoumístně rr (např. 22) nebo čtyřmístně rrrr (např. 2022). Počítadlo může mít až 8 číslic, maximálně tedy pppppppp


Příklad: Pro požadovaný tvar čísla faktury FV-1-2022-0001 uveďte do nastavení vzoru

FV-1-rrrr-pppp