Jak na to?

Z FaktuRoBot
Přejít na: navigace, hledání
Dashboard

Je to jednoduché. Stačí 3 kroky k nastavení automatické fakturace:


Založení objednávky

Na úvodní stránce Dashboard v sekci Rychlá volba klikněte na tlačítko + Objednávka.

Vyberte odběratele nebo kliknutím na symbol + přidejte nového

Vyplňte stručný ale výstižný Popis čeho se objednávka týká. Bude uváděn v odesílaných e-mailech.


Vlastnosti objednávky (Nastavení fakturace)

Vlastnosti a položky objednávky

Vyplňte datum začátku platnosti objednávky Platí od.

Datum První fakturace - v tento den a nastavené periodě bude vystavována faktura.

Zvolte Typ faktury - viz. článek Faktury

Vyberte Fakturační periodu - interval vystavování faktur

Nastavte ostatní požadované parametry fakturace - viz. Objednávky#Vlastnosti objednávky


Položky objednávky

Vyplňte položky objednávky (řádky faktury) dle popisu Objednávky#Položky objednávky